Sivilprosess. Om Sametinget kan opptre som partshjelper i erstatningssak.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 7. februar 2020 at anke over Hålogaland lagmannsretts kjennelse 20. august 2019 skal behandles i Høyesterett.

Samediggi / Sametinget
(advokat Joakim Bakke-Nielsen)

 mot

X kommune 
Y kommune
(advokat Roald Angell)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-183958SIV-HRET.

Til toppen