Pasientskadeerstatning. Om grensa mellom informasjonsplikt etter pasient- og brukarrettslova og erstatningsgrunnlag etter pasientskadeerstatningslova, samt kravet til årsakssamanheng.

Høgsteretts ankeutval vedtok 10. februar 2020 at anke over Gulating lagmannsretts dom 31. oktober 2019 skal behandlast i Høgsterett.

Staten v/Pasientskadenemnda
(advokat Maria Kirkeeide Ravnå)                  

mot                       

A
(advokat Hans Kristian Sandgrind)

Saksnummeret i Høgsterett er 19-190669SIV-HRET.

Til toppen