Strafferett. Om retten til dokumentinnsyn og betydningen av spesialitetsprinsippet ved utlevering.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. februar 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 16. september 2019 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat Øystein Ola Storrvik)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 20-007082STR-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Til toppen