Skatterett. Om utgifter til sikring av dam etter pålegg fra NVE er aktiveringspliktige. Skatteloven § 6-1 og 6-11

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 26. februar 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. november 2019 skal behandles i Høyesterett.

Lyse Produksjon AS
(advokat Finn Backer-Grøndahl)                 

Energi Norge (partshjelper) 
(advokat Bendik Christoffersen)

mot                   

Staten v/Skatteetaten 
(Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-011264SIV-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Til toppen