Erstatnings- og forsikringsrett. EØS-rett. Om forholdet mellom bilansvarsloven § 2 første ledd bokstav b og motorvognforsikringsdirektivet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 28. februar 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 18. november 2019 skal behandles i Høyesterett.

Gjensidige Forsikring ASA
(advokat Mildrid Felland) 
 
mot
 
KLP Skadeforsikring AS
(advokat Vidar Kaurin Endal)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-012309SIV-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Til toppen