Strafferett. Om straffutmåling ved forsikringsbedrageri for 14 000 kr.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 3. mars 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 14. oktober 2019 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat Preben Henriksen) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-020706STR-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Til toppen