Yrkesskadeerstatning. Om avtale om erstatning kan endres etter avtaleloven § 36 etter femårsfristen for etteroppgjør i yrkesskadeforsikringsforskriften § 5-1.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. mars 2020 at anke over Frostating lagmannsretts dom 13. desember 2019 skal behandles i Høyesterett

A
(advokat Robin Pedersen Brauti)
 
mot 
 
Gjensidige Forsikring ASA
(advokat Jakob Mo Sanderød) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-026604SIV-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Frostating lagmannsrett.

Til toppen