Sivilprosess. Barnevern. EMK. Om en begjæring om gjenåpning på grunnlag av at EMD har konstatert konvensjonskrenkelse i sak mot Norge, skal avvises.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 30. mars 2020 at at begjæring om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. oktober 2012 skal behandles av Høyesterett.

A
(advokat Gisken Elisabeth Brungot)

mot

X kommune

(Kommuneadvokaten i X v/advokat Øyvind Grødal)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-007980SIV-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Norges Høyesterett.

Til toppen