Strafferett. Om passiv medvirkning til grov mishandling i nære relasjoner. Straffeloven § 283, jf. § 282.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 30. mars 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 18. november 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Arild Karl Humlen)

B
(advokat Cecilie Elisabeth Schjatvet)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 20-026386STR-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Til toppen