Strafferett. Om straffutmåling og oppreisningserstatning ved mishandling i nære relasjoner.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 31. mars 2020 at anke over Frostating lagmannsretts dom 13. januar 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Christian Wiig
v/advokat Malene Anette Holand) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 20-028013STR-HRET. Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen