Strafferett. Om straffutmåling for bedragerier begått i tilknytning til identitetskrenkelser.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 31. mars 2020at anke over Agder lagmannsretts dom 18. desember 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Espen Refstie)
 
mot
 
Påtalemyndigheten
 
Saksnummeret i Høyesterett er 20-034148STR-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Agder lagmannsrett.

Til toppen