Sivilprosess. Om det foreligger domsmyndighet i søksmål mot et dansk forsikringsselskaps konkursbo.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 31. mars 2020 at anke over Gulating lagmannsretts kjennelse 12. desember 2019 skal behandles i Høyesterett

Alpha Insurance AS' konkursbo
(advokat Bjarne Andreas Meidell) 
 
mot 
 
A
(advokat Lornts Natrud Nagelhus) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-027402SIV-HRET.

Til toppen