Strafferett. Om straffutmåling for forsøk på grov omsorgsunndragelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 2. april 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 7. januar 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Asmund Kjell Riegels)

B
(advokat Olav Sylte)

mot

Påtalemyndigheten

 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-042676STR-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Til toppen