Strafferett. Om sykling i kollektivfelt på E18 innebar en unødig forstyrrelse av trafikken etter vegtrafikkloven.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 1. april 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 4. desember 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Camilla Wiermyhr) 
 
Syklistenes Landsforening (partshjelper)
Norges Cykleforbund (partshjelper)
(advokat John Christian Elden)
 
mot 
 
Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-034146STR-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Til toppen