Straffeprosess. Om tingrettsdommeren som leder narkotikaprogrammet med domstolskontroll (ND) er inhabil til å avgjøre Kriminalomsorgens begjæring om omgjøring av en ND-dom.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 3. april 2020 at anke over Kristiansand tingretts dom 20. januar 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Svein Kjetil Stallemo) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-043611STR-HRET. Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen