Immaterialrett. Om arbeidsgiver har ervervet arbeidstakers oppfinnelse. Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 3. april 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 17. desember 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Sverre Lilleng)

mot

Staten v/Universitetet i Oslo
(Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-030257SIV-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Til toppen