Strafferett. Om straffutmåling. Særlig om betydningen av straffbare handlinger begått i gjennomføringstiden for ungdomsstraff.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 14. april 2020 at anke over Gulating lagmannsretts dom 4. mars 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Jørgen Riple) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 20-042708STR-HRET. Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen