Om hva som utgjør seksuell trakassering. Likestillingsloven.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17. april 2020 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 12. desember 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Tina Storsletten Nordstrøm) 
 
mot

B
(advokat Hedvig Cecilie Svardal) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-027583SIV-HRET.

Til toppen