Inndragning. Om tilleggsskatt skal komme til fradrag i inndragningsbeløpet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17. april 2020 at anke over Agder lagmannsretts dom 3. februar 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Jon Anders Hasle)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 20-040133STR-HRET

Til toppen