Strafferett. Om straffutmåling for ulovlig opphold i Norge. Utlendingsloven § 55.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. januar 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 19. november 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Kai Roger Vaag)
 
mot 
 
Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-182431STR-HRET.

Til toppen