Strafferett. Om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern for utvist utlending.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. februar 2021 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 11. januar 2021 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Sigrid Broch)   

mot    

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 21-018214STR-HRET.

Til toppen