Strafferett. Om grensen mellom seksuelt krenkende atferd og seksuell handling der det ikke har vært fysisk kontakt mellom tiltalte og fornærmede.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. februar 2021 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 23. desember 2020 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten   

mot    

A
(advokat Trond Pedersen Biti)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-007591STR-HRET.

Til toppen