Strafferett. Om varetektsfradrag på grunn av kroppsvisitasjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. februar 2021 anke over Hålogaland lagmannsretts dom 6. oktober 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Ole Petter Drevland) 
 
B
(advokat Reidar Steinsvik) 
 
C
(advokat Svein Kjetil Lode Svendsen) 
 
mot
 
Påtalemyndigheten
(statsadvokat Hugo Henstein) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-178462STR-HRET

Til toppen