Strafferett. Om det foreligger «langvarig sykdom» etter straffeloven § 11.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17. februar 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 28. desember 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Cecilie Nakstad) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 21-012704STR-HRET.

Til toppen