Internasjonal privatrett. Om lovvalg ved oppreisningserstatning i straffesak om voldtekt

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 19. november 2020 at anke over Gulating lagmannsretts dom 4. september 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat John Christian Elden)

mot                

B
(advokat Beate Hamre)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-160019SIV-HRET

Til toppen