Jordskifterett. Om utjenlighetsvilkåret i jordskifteloven § 3-2.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. april 2020 at anke over Frostating lagmannsretts jordskifteavgjørelse 11. desember 2019 skal behandles i Høyesterett.

Ole Moen
(advokat Aslak Runde)
  
mot
  
Tone Harvold 
Tor Egil Oterholm
(advokat Hallgrim Fagervold)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-040353SIV-HRET.

Til toppen