Konkursrett. Om prioritet for justeringskrav etter merverdiavgiftsloven ved konkurs.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. desember 2019 at anke over Agder lagmannsretts kjennelse 17. september 2019 skal behandles i Høyesterett.

Rec Wafer Norway AS' konkursbo
(advokat Andreas Stang Lund)
  
mot 
 
Staten v/Skatteetaten
(Regjeringsadvokaten v/advokat Arne Johan Dahl) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-168837SIV-HRET.

Til toppen