Kontraktsrett. Krav om prisavslag som følge av skjeggkre etter kjøp av bolig

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. november 2020 at anke over Frostating lagmannsretts dom 22. juni 2020 skal behandles i Høyesterett.

I. Torunn Klefstad, HDI Global Specialty SE, Erlend Klefstad
(advokat Arne Meidell)                 

mot                    

Ernst Ottar Nøkkevangen, Pøni Iren Peggy Nøkkevangen
(advokat Johan Ivar Ansnes)      

II. Ernst Ottar Nøkkevangen, Pøni Iren Peggy Nøkkevangen
(advokat Johan Ivar Ansnes)         

mot                  

Torunn Klefstad, HDI Global Specialty SE, Erlend Klefstad
(advokat Arne Meidell)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-144513SIV-HRET

Til toppen