Kontraktsrett. Om det er reklamert i tide og om retten til gjøre gjeldende at det er reklamert for sent.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. januar 2020 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 15. oktober 2019 skal behandles i Høyesterett.

Staten v/samferdselsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim)
  
mot 
 
Rambøll Norge AS 
Zurich Insurance Plc, Norway Branch
(advokat Helge Mykland)

Til toppen