Merverdiavgiftsrett. Om kjøpers justeringsrett etter merverdiavgiftsloven kap. 9 ved overdragelse av kapitalvarer.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 10. februar 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 4. november 2019 skal behandles i Høyesterett.

Trysil Fageråsen Eiendom AS
(advokat Alexander With) 

mot

Staten v/skatt øst
(Regjeringsadvokaten  v/advokat Simen Skjold Søgaard)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-191169SIV-HRET.

Til toppen