Merverdiavgiftsrett. Om tidspunktet for vurderingen av om en aktivitet objektivt sett er egnet til å gå med overskudd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 28. november 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 3. juli 2019 skal behandles i Høyesterett.

Ang AS
(advokat Torgeir Fjeldskaar)

mot

Staten v/Skatteetaten
(Regjeringsadvokaten v/advokat Arne Johan Dahl)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-154777SIV-HRET

Til toppen