Samerett. Om forholdet mellom grensereinbeiteloven og rettigheter til reindrift opparbeidet ved alders tids bruk.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. desember 2020 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 25. august 2020 skal behandles i Høyesterett. 

Saarivouma sameby
(advokat Knut Helge Hurum)

mot

Staten v/Landbruks- og matdepartementet, Statskog SF
(Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-164328SIV-HRET

Til toppen