Sivilprosess. Anke over kjennelse som avviser Nei til EUs søksmål fra domstolene.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 18. juni 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 18. mars 2020 skal behandles i Høyesterett.

Nei til EU
(advokat Kjell Magnus Brygfjeld)

mot

Staten v/Utenriksdepartementet

(Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-072085SIV-HRET.

Til toppen