Skifterett. Om norske domstolers domsmyndighet i privat arveskifte i internasjonale forhold.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 10. juli 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 12. mai 2020 skal behandles i Høyesterett.

Mona Arnesen
Bjørn Eckhoff
Margot Olaug Braathen
Ole Martin Braathen
Jens Petter Rønning
Per Erling Kosther
Anita Lien
Erik Ruud
Paal Alexander Braathen
Elisabeth Braathen
Marianne Brott
Bjørn Anders Braathen (advokat Claus Krag Brynildsen)

mot

Raymond Isaac Kalley (advokat Halvard Helle)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-093263SIV-HRET.

Til toppen