Strafferett. Foretaksstraff for bruk av arbeidskraft uten nødvendige tillatelser.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. januar 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 20. august 2020 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Brynjulf Risnes)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 20-182212STR-HRET

Til toppen