Strafferett. Forsettsformen "dolus eventualis" ved skade påført barn ved filleristing

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. august 2020 at anke over Gulating lagmannsretts dom 13. mars 2020 skal behandles i Høyesterett.

A

(advokat John Christian Elden)

                 

mot      

                 

Påtalemyndigheten      

 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-079670STR-HRET.

Til toppen