Strafferett. Om å gi et barn sovetabletter rammes av straffeloven § 273 om kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17. desember 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 12. oktober 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Mette Yvonne Larsen)

mot

Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-168769STR-HRET

Til toppen