Strafferett. Om en bybetjent/trafikkbetjent er en offentlig tjenestemann etter straffeloven § 155.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 28. april 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 25. februar 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Odd Martin Helleland) 
 
mot
  
Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-049331STR-HRET.

Til toppen