Strafferett. Om forståelsen av uttrykket "alvorlig" omsorgsunndragelse i straffeloven § 261.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 13. mai 2020 at anke over Frostating lagmannsretts dom 27. februar 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Edvard Terje Eide)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 20-046787STR-HRET.

Til toppen