Strafferett. Om norske domstoler har jurisdiksjon til å pådømme terrorhandlinger begått av utlending i utlandet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. mars 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 30. desember 2019 skal behandles i Høyesterett.

I.
A
(advokat Alexander Nyheim Jenssen
advokat Brynjar Nielsen Meling) 
 
mot
 
Påtalemyndigheten
 
II. 
Påtalemyndigheten
 
mot
 
A
(advokat Alexander Nyheim Jenssen
advokat Brynjar Nielsen Meling) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-024314STR-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Til toppen