Strafferett. Om rehabilitering kan gi grunnlag for samfunnsstraff ved grov narkotikaovertredelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. april 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 14. februar 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Cecilie Nakstad) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-053734STR-HRET.

Til toppen