Strafferett. Om straff for ulovlig bygging i strandsonen for tiltakshaver, underentreprenør og daglig leder hos totalentreprenør.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 3. desember 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 16. september 2019 skal behandles i Høyesterett.

I. 
A (advokat Bjørn Rener-Larsen) 
 
X AS (advokat Erik Eriksen) 
 
B (advokat Max Henrik Jespersen) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten 
 
II. 
Påtalemyndigheten 
 
mot 
 
A (advokat Bjørn Rener-Larsen)
 
B (advokat Max Henrik Jespersen)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-158426STR-HRET.

Til toppen