Strafferett. Om straffutmåling ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. november 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 28. august 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat John Christian Elden
advokat Thomas Skjelbred)

mot

Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-156482STR-HRET.

Til toppen