Strafferett. Om straffutmålingen i sak om nettovergrep mot barn på 9 år.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 2. november 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 23. august 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Andreas Nyhaug) 

mot 

Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-152272STR-HRET.

Til toppen