Strafferett. Om straffutmåling for voldtekt til seksuell omgang av barn under 14 år, etter boliginnbrudd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. september 2020 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 16. juli 2020 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Harald Grape)                 

mot                  

Påtalemyndigheten   

Saksnummeret i Høyesterett er 20-122811STR-HRET. 

Til toppen