Straffutmåling. Narkotikaprogram med domstolskontroll

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. januar 2021 at anke over Agder lagmannsretts dom 25. november 2020 skal behandles i Høyesterett. 

Påtalemyndigheten 

mot

A
(advokat Harald Grape)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-180305STR-HRET

Til toppen