Trygderett. Om gyldigheten av Trygderettens kjennelse om krav på tilbakebetaling av for mye utbetalt uførepensjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. januar 2020 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 21. oktober 2019 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat Olav Lægreid)
 
mot 
 
Staten v/Statens Pensjonskasse
(Regjeringsadvokaten v/advokat Kristin Hallsjø Aarvik) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-186097SIV-HRET.

Til toppen