Tvungent psykisk helsevern. Om overprøving av vedtak om tvungent psykisk helsevern. Saken reiser særlig spørsmål pasientens samtykkekompetanse og unntak fra krav om dette.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. desember 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 27. september 2019 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat Fredrik Undheim) 
 
mot 
 
Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Vaaler) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-178082SIV-HRET.

Til toppen