Utlendingsrett. Gyldighet av UNEs vedtak

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 19. januar 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 1. september 2020 skal behandles i Høyesterett.

A, B
(advokat Terje Einarsen)

Norsk organisasjon for asylsøkere (partshjelper)
(advokat Arild Karl Humlen)

Den norske kirke (partshjelper)
(advokat Kristin Veierød)

mot

Staten v/Utlendingsnemnda
(advokat Steffen Asmundsson)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-160710SIV-HRET

Til toppen