Varemerkerett. Om import av produkt med tildekket varemerke er en varemerkekrenkelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 8. november 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 21. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.

Henrik Huseby
(advokat Per Harald Gjerstad) 
 
mot
 
Apple Inc
(advokat Thomas Gaarder-Olsen) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-141420SIV-HRET.

Til toppen